Operativa övervakningstjänster

Kunden kan utföra operativ övervakning med hjälp av Bazefield-övervakningssystemet som vi säljer i Finland. Övervakningssystemet består av programvara och en dator. Programvaran övervakar att vindkraftverken fungerar korrekt och levererar energi som planerat. Vi ansvarar för försäljningen, installationen och idrifttagandet av systemet. Bazefield-programvaran används av 30 % av vindkraftsparkerna i Finland.   

Kunden äger datan som genereras av systemet. På kundens begäran kan vi utföra olika produktivitetsanalyser av materialet. Den största fördelen uppstår under försäljningsprocessen av vindkraftsparken eftersom en analys kan avgöra parkens verkliga produktionspotential.

Operativa övervakningstjänster