Projektutveckling i samarbete med markägare

Markägare och investerare har en stor gemensam nämnare; båda bygger gärna vindparker för att de är lönsamma. Investerarna vet ofta exakt hur de vill leda sina vindprojekt, medan markägarna önskar förstå hur de skall maximera sin insats i vindprojekten. Vi jobbar gärna med båda parter och förstår båda parternas intressen. Så uppstår tilläggsvärde.

Markägare kan delta i vindkraftsprojekt på önskat sätt. Ett samarbete med Etha Wind innebär att det på din egen mark produceras grön energi som samtidigt genererar ytterligare inkomster utöver skogsintäkterna. Etha Winds starka kompetens inom vind projekt ger en solid och pålitlig grund för samarbete.

Markägarens roll

Den samarbetsmetod som innebär minst risk för markägaren är att markägaren tillhandahåller mark för projektet och fungerar som initiativtagare gentemot Etha Wind. I detta fall får markägaren, utöver skogsintäkter, även hyresintäkter från vindparksområdet när projektet realiseras. Detta alternativ innebär ingen finansiell risk för markägaren.

Planeringen av vindparksområdet – markägaren som lokal expert

Markägaren kan även inneha en större roll i projektet. Vid planeringen av ett vindkraftsområde hanterar Etha Wind alla projekttillstånd och utredningar. Markägaren deltar i projektet genom att informera Etha Wind om viktiga lokala frågor och kommunicerar aktivt på lokal nivå i samarbete med oss. Genom att kombinera Etha Winds vindkompetens med markägarens lokala kunskaper och kontakter kan projektet ta itu med alla viktiga frågor och intressenter i ett tidigt skede. I denna roll kan markägaren vara med och dela på utvecklingsvinsten.

Markägare som aktiv utvecklare

I takt med att vindkraftsparker blir allt vanligare, blir i synnerhet stora markägare allt mer medvetna om vindkraftsparkernas potential för en miljövänlig energiproduktion, och som affärsverksamhet. Ibland vill markägare ha en aktiv roll i utvecklingen av projektet. Etha Wind involverar gärna markägare i projektutvecklingen. I detta fall bestäms markägarens roll av storleken på risken: ju större andel markägaren vill bidra med till finansieringen av projektutvecklingen, desto större blir andelen han får när projektet går vidare till byggfasen. Markägaren kan även vara delaktig med en mindre finansiell insats (risk) i projekt där Etha Wind ansvarar för finansieringen av projektutvecklingen.   

 

Samprojektutveckling