shutterstock_1037418967-2

Vi rekryterar anställda till vårt projektanalysteam

Vårt projektanalysteam växer med nya teammedlemmar. Skicka in din ansökan senast 10.6.2021.

Etha Wind är ett Vasa-baserat konsultbolag inom vindkraft, som är grundat år 2003. I dagens läge är vi Finlands största konsultbolag inom vindkraft. Etha Wind har deltagit i planeringen och genomförandet av en stor del av alla finländska vindkraftsprojekt. Vår mission är att understöda affärsverksamhet som är hållbar både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vi erbjuder ett brett urval konsulttjänster, allt från projektplanering till tillståndstjänster och transaktionssupport. Förutom enskilda konsulttjänster erbjuder vi även heltäckande projektutvecklingstjänster. Vi är det enda konsultbolaget inom vår bransch i Finland som kan ta ansvar för hela projektutvecklingsprocessen, allt från idé till byggklara vindparker.

Vi söker nu två nya anställda till vårt projektanalysteam:

  • Projektanalytiker/controller
  • Projektanalystrainee

Etha Winds analysteam arbetar till exempel med uppgifter relaterade till due diligence (DD) och genomförbarhetsberäkningar. Due diligence-projekt görs vid försäljning eller finansiering av vindkraftsprojekt. Det är DD-konsultens uppgift att kritiskt granska projektets dokumentering och utvärdera dess risker. Projektanalysteamet gör också ekonomiska genomförbarhetsberäkningar och fungerar som support vid transaktioner vid försäljningen av vindkraftsprojekt.

Du kan läsa mer om uppgiften på engelska genom att klicka här.