Vindparker i Finland

I samarbete med Finska vindkraftsföreningen rf upprätthåller vi en databas över finländska vindkraftsprojekt. Databasen innehåller alla genomförda projekt och också många projekt som är under utveckling.

Projekt som ännu inte är genomförda finns med i databasen ifall projektutvecklaren har informerat oss om projektet, eller om projektet har uppmärksammats i medierna.

Om din vindparksidé inte finns med på listan kan du kontakta oss så sätter vi in den. Vi har under flera år varit den konsult som skött insamlingen av data för Vindkraftsföreningens del.