Wind Power in Finland

Vindkraftskartan visar nu även Fingrids nätvision

Vår nya vindkraftskarta visar nu även Findgrids nätvision.

Den nya generationens vindkraftskarta över vindparker i Finland har blivit uppdaterad. Kartan innehåller nu också Fingrids nätvision.

En överblick över identifierad behov av nätverksverifiering för år 2035 har lagts till kartan.

Kartan visar nödvändiga nätverksverifieringar samt de eventuella nätverksverifieringarna som utvecklingen för med sig. Dessa presenteras i skilda nivåer.

Zooma till önskad höjd och klicka på önskad visionsnivå från bildens högra hörn.

Ni kan läsa mera om nätvisionen på Fingrids hemsida: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/kehittaminen/verkkovisio/

Kartan hittar ni här.