Ville Kronqvist, uutinen

Ville Kronqvist utnämnd till ny chef för solenergi-affärsverksamheten

Etha Winds Photovoltaic team börjar ta form då teamets ledare Ville Kronqvist började sitt nya jobb den 15. augusti.

Ville har lång erfarenhet inom den förnybara energisektorn. Han har bland annat planerat och övervakat eldesignen för ett stort antal kolvmotorkraftverk världen över. Förnybar energiteknologi har med tiden blivit Villes kära hobby.

– Jag är mycket glad över att få fortsätta arbeta med framtidens hållbara energilösningar på Etha Wind. Etha Wind är en erfaren vindkraftskonsult, och den erfarenheten kan vi förstås utnyttja också när vi konsulterar och utvecklar solkraftsprojekt. Jag har känt mig hemma på Etha Wind sen starten då branchen är bekant. Mina nya kollegor är fantastiska, och redan på första dagen fanns det projekt som väntande på mig.

Vi välkomnar Ville till Etha Wind, och önskar honom framgång i de nya arbetsuppgifterna!

Du hittar Villes kontaktuppgifter på vår personal -sida.