shutterstock_517344466-2

Våra tjänster

Konsulttjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster för alla faser i ett vindkraftsprojekt. Trots att vi bara utför en enskild tjänst har vi alltid den stora helheten i åtanke.

Projektutvecklingstjänster

Förutom enskilda konsulttjänster erbjuder vi projektutvecklingstjänster. Som enda konsult i Finland kan vi ta ansvar för helheten från idé till byggfärdig vindpark.

Kaislat_tulessa

Har du funderat på att grunda en vindpark?

Vindkraften är framtidens landsbygdsnäring, som ger en bättre avkastning jämfört med traditionellt skogsbruk. Vi har utvecklat en unik samarbetsmodell för lokala utvecklare och markägare, där man själv kan välja risknivå och arbetsinsats.

Etha Winds nyckeltal

Grundat

2003

Konsulter

20

Omsättning

1,3 MEUR

Projektgranskningar

8338 MW

Antal pågående utvecklingsprojekt

10

Antal transaktioner

12

Aktuellt