Transaktionstjänster

Vi har deltagit i ett stort antal transkationer, som gjorts på den finländska vindkrafts­marknaden, oftast som köparens representant.

Vår styrka är vår djupa expertis inom vind- och solkraft och vår två decennier långa erfarenhet av den finländska vindmarknaden. Eftersom vi har erfarenhet av alla skeden i tillståndsprocessen är vi en ideal partner för projektutvärdering och Due Diligence-analyser. Vi kan jobba på uppdrag av både köparen och säljaren.

Din lokala partner

De tjugo senaste åren har vi utvecklat partnerskap med många utvecklare och investerare. Bland våra kunder finns företag som redan verkar på den finska marknaden, och företag som vill in på samma marknad.

Etha Wind är din lokala partner med konkret erfarenhet av att hitta lämpliga investerare och partners för vind- och solprojekt.

Vårt transaktionsstöd består av hela paketet:

  • Koordinering av transaktionsprocessen
  • Insamling av all relevant information
  • Produktion av projektpresentationer och Due Diligence-rapporter
  • Att hitta potentiella partners och investerare
  • Genomgång och bedömning av anbud
  • Hantering av Due Diligence-processen
  • Administrativt stöd
  • Att förhandla kontrakt

Alla tjänster

Referenser – Transaktioner

År 2003 gjordes den första vindtransaktionen i Finland, och där deltog Etha Wind som konsult. Sedan dess har vi deltagit i många transaktioner, varav en var den största som någonsin gjorts i Finland.

Projekt

16

Turbiner

176

Megawatt

1230

Se hela listan