Teknisk Due Diligence

Vi förstår behovet av flexibilitet och snabbhet i en DD-process.

An bra DD-konsult kan se både skogen och träden. Hen har ett öga också för de minsta detaljerna, samtidigt som hen förstår hur detaljerna påverkar hela projektet. Enligt vår erfarenhet är de största fallgroparna i en Due Diligence-process att fokusera på fel saker, samt att det inte finns tillräckligt med kommunikationen mellan de olika parterna.

Varför är Etha Wind en bra DD-partner?

 • Vi en mycket lång och gedigen erfarenhet av DD-projekt för vindkraftsindustrin. Mer än hälften av våra 20 konsulter har erfarenhet av DD-processer.
 • Tack vare att vi också gör projektutveckling har vi erfarenhet av hela utvecklingsprocessen. Med andra ord förstår vi betydelsen av hög kvalitet i projekten och vi förstår också riskerna.
 • Vi är en lokal leverantör och vet hur det finländska samhället fungerar.
 • Vi förstår att flexibilitet och snabbhet är A och O i en DD-process.

Vår Due Diligence service

Vi erbjuder Due Diligense både åt köpare, säljare och långivare. Beroende på behoven kan vi anpassa slutrapporten efter kundens specifika behov.

Exempel på ett typiskt projektgranskningspaket:

 • Vi säkerställer att alla arrendeavtal som behövs för uppförandet och ibruktagandet av vindparken är klara.
 • Vi gör en bedömning av alla tillstånd för projektet.
 • Vi gör en bedömning av nätanslutningsavtalet.
 • Vi granskar projektets inverkan på miljön.
 • Vi granskar och bedömer parkens prestationsförmåga.
 • Vi besöker platsen och bekantar oss med vindturbinerna.
 • Vi går igenom alla kontrakt som behövs för uppförandet och ibruktagandet av parken.
 • Vi säkerställer att projektet överensstämmer med olika ramverk.

I alla våra bedömningar beaktar vi hur tidtabellen kan påverka projektvärdet. Vår uppgift är att se kritiskt på hela projektet för att upptäcka eventuella problem.

Alla tjänster

Referenser – Due Diligence

Vi gjorde vårt första DD-projekt redan 2011. Sedan dess har vi utvecklat en standardiserad metod som hittar de faktorer som sänker eller höjer värdet på en vindfarm.

Projekt

192

Turbiner

2063

Megawatt

12954

Se hela listan