Teknisk Due Diligence

Vi förstår behovet av flexibilitet och snabbhet i en DD-process.

An bra DD-konsult kan se både skogen och träden. Hen har ett öga också för de minsta detaljerna, samtidigt som hen förstår hur detaljerna påverkar hela projektet. En av de största fallgroparna i en Due Diligence-process att fokusera på fel saker, samt att det inte finns tillräckligt med kommunikationen mellan de olika parterna.

Varför är Etha Wind en bra DD-partner?

 • Vi en mycket lång och gedigen erfarenhet av DD-projekt för vindkraftsindustrin. Mer än hälften av våra 20 konsulter har erfarenhet av DD-processer.
 • Tack vare att vi också gör projektutveckling har vi erfarenhet av hela utvecklingsprocessen. Med andra ord förstår vi betydelsen av hög kvalitet i projekten och vi förstår också riskerna.
 • Vi är en lokal leverantör och vet hur det finländska samhället fungerar.
 • Vi förstår att flexibilitet och snabbhet är A och O i en DD-process.

Vår Due Diligence service

Vi erbjuder Due Diligense åt köpare, säljare och långivare. Beroende på behoven kan vi anpassa slutrapporten efter kundens specifika behov.

Exempel på ett typiskt projektgranskningspaket:

 • Vi säkerställer att alla arrendeavtal som behövs för uppförandet och ibruktagandet av vind- eller solparken är klara.
 • Vi gör en bedömning av alla tillstånd för projektet.
 • Vi gör en bedömning av nätanslutningsavtalet.
 • Vi granskar projektets inverkan på miljön.
 • Vi granskar och bedömer parkens prestationsförmåga.
 • Vi besöker platsen och bekantar oss med vindturbinerna.
 • Vi går igenom alla kontrakt som behövs för uppförandet och ibruktagandet av vind- eller solparken.
 • Vi säkerställer att projektet överensstämmer med olika ramverk.

I alla våra bedömningar beaktar vi hur tidtabellen kan påverka projektvärdet. Vår uppgift är att se kritiskt på hela projektet för att upptäcka eventuella problem.

Alla tjänster

Referenser – Due Diligence

Vi gjorde vårt första DD-projekt redan 2011. Sedan dess har vi utvecklat en standardiserad metod som hittar de faktorer som sänker eller höjer värdet på en vind- eller solfarm.

Projekt

206

Turbiner

2375

Megawatt

15381

Se hela listan