Projektutvecklingstjänster

Vi kan ta ansvar för hela vind- och solkraftsprojekt, från den första idén till den byggfärdiga parken.

Den största enskilda projekthelheten vi levererar består av komplett projektstöd genom hela processen, från idé till tillståndsgiven park. Genom den här tjänsten stöder vi projektägaren att på ett kostnadseffektivt sätt få projektet att framskrida ända till bygglov. När det gäller solkraftsprojekt erbjuder vi också EPCM-kontrakt – vi tar hand om helhetsplaneringen av projektet inklusive övervakningen.

Vi driver projektet från idé till byggfärdig vindpark.

Projektägaren kan t.ex. vara en pensionsfond, en internationell projektutvecklare utan personal i Finland, eller en placerare.

De olika delarna i ett vindprojekt

Följande delar ingår i vanliga fall i Etha Winds leverans:

 • Förstudie
 • Projektplan
 • Ledning av tillståndsprocess
 • Tekniska studier (ljud, blinkningar, synlighetsanalys, fotomontage)
 • Ledning av miljöstudier
 • Ledning av finansieringsprocessen, inklusive upprätthållande av datarum med investerarpresentationer
 • Administration av projektbolaget
 • Detaljerad teknisk planering och optimering
 • Konceptplanering av eluppkoppling och elnät
 • Byggnadsteknisk konceptplanering

Ibland sköter vi dessutom om följande delar i projektet:

 • Kontaker till markägare
 • PPA (elförsäljningsavtal)
 • Upphandling av turbiner och solpaneler
 • Upphandling av infrastruktur
Alla tjänster

Referenser – Projektutveckling

Vi har utvecklat vindkraftsprojekt ända sedan 2002. Det har gett oss en mycket djup erfarenhet av vindbranschen och också lagt grunden för vårt kunnande inom solkraft.

Projekt

17

Turbiner

186

Megawatt

1845

Se hela listan