Projektutvecklingstjänster

Förutom enskilda konsulttjänster erbjuder vi projektutvecklingstjänster. Som enda konsult i Finland kan vi ta ansvar för helheten från idé till byggfärdig vindpark.

Den största enskilda projekthelheten vi levererar består av komplett projektstöd genom hela processen, från idé till tillståndsgiven park. Genom den här tjänsten stöder vi projektägaren att på ett kostnadseffektivt sätt få projektet att framskrida ända till bygglov.

Vi driver projektet från idé till byggfärdig vindpark.

Projektägaren kan t.ex. vara en pensionsfond, en internationell projektutvecklare utan personal i Finland, eller en placerare utan egen lämplig personal för uppdraget. Kunden kan också vara en markägare eller en markägargrupp, som har fått en del av finansiering ordnad genom vårt moderbolag Etha Ab.

De olika delarna i ett vindprojekt

Följande delar ingår i vanliga fall i Etha Winds leverans:

 • Förstudie
 • Projektplan
 • Ledning av tillståndsprocess
 • Tekniska studier (ljud, blinkningar, synlighetsanalys, fotomontage)
 • Ledning av miljöstudier
 • Ledning av finansieringsprocessen, inklusive upprätthållande av datarum med investerarpresentationer
 • Administration av projektbolaget
 • Detaljerad vindteknisk planering
 • Konceptplanering av eluppkoppling och elnät
 • Byggnadsteknisk konceptplanering

Ibland sköter vi dessutom om följande delar i projektet:

 • Kontaker till markägare
 • PPA (elförsäljningsavtal)
 • Upphandling av turbiner
 • Upphandling av infrastruktur
Alla tjänster

Referenser – Projektutveckling

Vi har utvecklat vindkraftsprojekt ända sedan 2003, vilket betyder att vi har en mycket djup erfarenhet av branschen.

Projekt

17

Turbiner

186

Megawatt

1845

Se hela listan