Planering & miljö

Vill du optimera din vind- eller solpark? Vi erbjuder flera olika typer av studier för tillståndsprocessen.

På Etha Wind har vi lång erfarenhet av att optimera vindparker. I praktiken innebär optimering att maximera produktionen samtidigt som men beaktar buller, skuggeffekter och andra miljöfaktorer. Genom optimering är det möjligt att höja värdet på ett projekt – enligt vår erfarenhet går det nästan alltid att förbättra produktiviteten genom att förbättra planeringen av en kommande vindpark.

Skuggeffektsutredning

Att utreda skuggeffekten är en central del av tillståndsprocessen för en vindpark. Genom att begränsa skuggeffekten kan projektägaren också se till att tillståndsprocessen löper smidigt.

Optimering av planeringen

På Etha Wind hjälper vi dig att få det mesta ut av din vind- eller solpark. En optimerad planering kan ge ett stort tilläggsvärde till projektet eftersom den kan minimera produktivitetsförluster och maximera energiavkastningen.

Utredning av buller

Att utreda bullret är en annan central del av tillståndsprocessen för en vindpark, eftersom bullret måste ligga under en viss nivå för att projektet över huvud taget ska få tillstånd.

Fotomontage, synlighet och 3D-modeller

Vår 3D-modell ger en högklassig, interaktiv uppskattning av hur vind- eller solparken kommer att se ut och hur den kommer att påverka landskapet. Dessutom utreder vi synlighetsområdet och gör fotomontage för tillståndsprocessen. På det sättet kan vi utvärdera de visuella effekterna av parken.

Alla tjänster

Referenser – Planering & miljö

Att optimera projekt har varit vårt sätt att jobba sedan starten. Genom åren har vi utfört en lång rad konsultjobb på området.

Projekt

127

Turbiner

2536

Megawatt

15394

Se hela listan