Lönsamhetsberäkningar

Vi har utvecklat en egen modell för att beräkna lönsamhet och använt den i ett stort antal lönsamhetsberäkningar för olika vind- och solprojekt.

Lönsamhetsberäkningar görs för att ge ett underlag då man bedömer om ett projekt går att genomföra. Våra rapporter innehåller alltid en skild känslighetsanalys, eftersom vi är övertygade om att det är viktigt. Vi gör i första hand två olika typer av beräkningar:

LCoE-beräkningar

LCoE-beräkningar (Levelized Cost of Energy) innebär att man jämför lönsamheten mellan olika typer av turbiner. Den här metoden används till exempel när man upphandlar turbiner, eller då olika projekt jämförs med varandra.

Värderingsberäkningar

Värderingsberäkningar kan fungera som ett stöd vid en transaktion, när man utvärderar eller lägger ett bud. I praktiken handlar det helt enkelt om att räkna ut värdet på projektet.

Alla tjänster

Referenser – Lönsamhetsberäkningar

Vi har gjort lönsamhetsberäkningar för mer eller mindre alla vindparker i Finland. För vissa parker har vi beräknat lönsamheten flera gånger om.

Projekt

367

Turbiner

4280

Megawatt

18325

Se hela listan