Anskaffning & drift

Vi erbjuder flera olika sorters tjänster för vind- och solparker som är i drift eller som fått tillstånd att byggas.

Beroende på vilken typ av tjänst det är frågan om erbjuder vi den antingen direkt eller genom någon av våra erfarna underleverantörer. Tjänsterna kan ha att göra med turbinanskaffning, övervakning av bygget eller vindparken, analys av parkens prestanda eller så kallad Owner’s engineering.

Etha Winds tjänster

  • Anskaffning av turbiner och solpaneler
  • Operativa produktionsanalyser
  • Månatligt vindindex

Tjänster från våra underleverantörer

De här tjänsterna erbjuder vi via vårt stora nätverk av underleverantörer:

  • Inspektion av byggplats eller turbiner
  • Projektövervakning
  • Bazefield-övervakning och -analys

Alla tjänster