Transaktionstjänster

Vi har deltagit i ett stort antal transkationer, som gjorts på den finländska vindkrafts­marknaden, oftast som köparens representant.

Planering & miljö

Vill du optimera din vind- eller solpark? Vi erbjuder flera olika typer av studier för tillståndsprocessen.

Lönsamhetsberäkningar

Vi har utvecklat en egen modell för att beräkna lönsamhet och använt den i ett stort antal lönsamhetsberäkningar för olika vind- och solprojekt.

Anskaffning & drift

Vi erbjuder flera olika sorters tjänster för vind- och solparker som är i drift eller som fått tillstånd att byggas.