Projektutvecklingstjänster

Förutom enskilda konsulttjänster erbjuder vi projektutvecklingstjänster. Som enda konsult i Finland kan vi ta ansvar för helheten från idé till byggfärdig vindpark.

Konsulttjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster för alla faser i ett vindkraftsprojekt. Trots att vi bara utför en enskild tjänst har vi alltid den stora helheten i åtanke.