Projektutvecklingstjänster

Förutom enskilda konsulttjänster erbjuder vi projektutvecklingstjänster. Som enda konsult i Finland kan vi ta ansvar för helheten från idé till byggfärdig vindpark.

Transaktionstjänster

Vi har deltagit i ett stort antal transkationer, som gjorts på den finländska vindkrafts­marknaden, oftast som köparens representant.

Planering & miljö

Vill du optimera din vindpark? Vi erbjuder flera olika typer av studier för tillståndsprocessen.

Lönsamhetsberäkningar

Vi har utvecklat en egen modell för att beräkna lönsamhet och använt den i ett stort antal lönsamhetsberäkningar för olika vindprojekt.

Anskaffning & drift

Vi erbjuder flera olika sorters tjänster för vindparker som är i drift eller som fått tillstånd att byggas.