Referenser

Med hundratals projekt både inom projektutveckling och konsultering har vi på Etha Wind en mycket lång och bred erfarenhet av vindkraftsbranschen.

Referenser – Planering & miljö

Att optimera projekt har varit vårt sätt att jobba sedan starten. Genom åren har vi utfört en lång rad konsultjobb på området.

Projekt

127

Turbiner

2536

Megawatt

15394

Se hela listan

Referenser – Vindestimat & produktionsanalys

Ända sedan 2011 har vi trimmat vår utvärderingsmodell för att motsvara praxisen på marknaden.

Projekt

47

Turbiner

1010

Megawatt

5262

Se hela listan

Referenser – Lönsamhetsberäkningar

Vi har gjort lönsamhetsberäkningar för mer eller mindre alla vindparker i Finland. För vissa parker har vi beräknat lönsamheten flera gånger om.

Projekt

367

Turbiner

4280

Megawatt

18325

Se hela listan

Referenser – Due Diligence

Vi gjorde vårt första DD-projekt redan 2011. Sedan dess har vi utvecklat en standardiserad metod som hittar de faktorer som sänker eller höjer värdet på en vind- eller solfarm.

Projekt

206

Turbiner

2375

Megawatt

15381

Se hela listan

Referenser – Transaktioner

År 2003 gjordes den första vindtransaktionen i Finland, och där deltog Etha Wind som konsult. Sedan dess har vi deltagit i många transaktioner, varav en var den största som någonsin gjorts i Finland.

Projekt

16

Turbiner

176

Megawatt

1230

Se hela listan

Referenser – Projektutveckling

Vi har utvecklat vindkraftsprojekt ända sedan 2002. Det har gett oss en mycket djup erfarenhet av vindbranschen och också lagt grunden för vårt kunnande inom solkraft.

Projekt

17

Turbiner

186

Megawatt

1845

Se hela listan

Solkraft Referenser

Vi bygger vår solkraftkunnande på vår energi och projektutvecklingkunnande.

Megawat (MWp)

3273

Se hela listan