Referenser

Med hundratals projekt både inom projektutveckling och konsultering har vi på Etha Wind en mycket lång och bred erfarenhet av vindkraftsbranschen.

Referenser – Planering & miljö

Att optimera projekt har varit vårt sätt att jobba sedan starten. Genom åren har vi utfört en lång rad konsultjobb på området.

Se hela listan

Projekt

112

Turbiner

2387

Megawatt

14244

Referenser – Vindestimat & produktionsanalys

Ända sedan 2011 har vi trimmat vår utvärderingsmodell för att motsvara praxisen på marknaden. Största delen av våra projekt har gällt utredningsfasen.

Se hela listan

Projekt

46

Turbiner

1001

Megawatt

5190

Referenser – Lönsamhetsberäkningar

Vi har gjort lönsamhetsberäkningar för mer eller mindre alla vindparker i Finland. För vissa parker har vi beräknat lönsamheten flera gånger om.

Se hela listan

Projekt

350

Turbiner

4100

Megawatt

17255

Referenser – Due Diligence

Vi gjorde vårt första DD-projekt redan 2011. Sedan dess har vi utvecklat en standardiserad metod som hittar de faktorer som sänker eller höjer värdet på en vindfarm.

Se hela listan

Projekt

160

Turbiner

2063

Megawatt

8648

Referenser – Transaktioner

År 2003 gjordes den första vindtransaktionen i Finland, och där deltog Etha Wind som konsult. Sedan dess har vi deltagit i många transaktioner, varav en var den största som någonsin gjorts i Finland.

Se hela listan

Projekt

14

Turbiner

132

Megawatt

790

Referenser – Projektutveckling

Vi har utvecklat vindkraftsprojekt ända sedan 2003, vilket betyder att vi har en mycket djup erfarenhet av branschen.

Se hela listan

Projekt

13

Turbiner

153

Megawatt

1045