Stöd till projektutvecklaren Puhuri

Puhuri är en långvarig kund som vi samarbetat med sen 2011.

Endel projektutvecklare outsourcar hela projektutvecklingsprocessen till Etha Wind. Andra, som t.ex. den finska energibolagsägda utvecklaren Puhuri, väljer att köpa utvalda tjänster som kompletterar bolagets interna kunnande.

Samarbetet mellan Puhuri och Etha Wind har pågått sedan 2011. Vi har bland annat levererat följande tjänster:

  • Regionala genomgångar av möjliga byggplatser
  • Förstudier
  • Lönsamhetsstudier, beräkningar av LCoE
  • Placeringsoptimering
  • Vindstudier (WASP, CFD)
  • Produktionsstudier
  • Upphandling
  • Teknokomersiellt stöd vid projektköp och försäljning
  • FIDIC projektingenjörstjänster
  • Strategiska idéer

Uppdragen innhåller en stor mängd studier, långt överskridande de fyra projekt som vi deltagit i från idé till färdig park.