Långmossa vindpark

Den här vindparken i Malax har utvecklats med hjälp av Etha Wind’s tjänster från idé till byggfärdig park.

Långmossa vindpark är ett projekt där projektinitiatorn först erbjöd en av våra kunder att bygga parken. Projektet kom ändå inte igång och vi fick möjligheten att delta och leverera tjänster från och med våren 2014.

Projektet är nu idrifttaget av OX2 och ägs idag av Ikea-gruppen. Parken finns i Malax, Österbotten och består av sju Nordex-turbiner.

Projektet var det första där vi definierade vårt tjänstepaket utvecklingstjänster. Leverensomfånget bestod av:

 • Högnivå förstudie
 • Förstudie
 • Projektplan
 • Ledning av tillståndsprocessen
 • Tekniska studier (ljud, blinkningar, synlighet, fotomontage)
 • Vindstudier
 • Produktionsstudier
 • Ledning av upphandling av miljöstudier
 • Ledning av processen för att hitta investerare inklusive datarum, projektbroschyr, projektinformationsmemorandum och säljarens tekniska projektrapport
 • Vindteknisk planering och optimering
 • Konceptplan för nätanslutning och internt nät
 • Byggnadsteknisk konceptplan