Projektutvecklingsservice för Kvarnbacken Vind Ab

Kvarnbackens Vindpark startades på markägarnas eget initiativ.

Ett nytt vindkraftsprojekt har startats i Småbönders by i Kronoby, för vilket Etha Wind fått äran att arbeta som projektutvecklingskonsult. Projektet var ett initiativ av de lokala markägarna och efter cirka ett halvt års planering och diskussion, startades ett samarbete med Etha Wind. 

 Kvarnbacken är Kronobys första vindkraftspark och består av 6-7 turbiner planerade turbiner med en enskild effekt om 8-10 MW, det vill säga en sammanlagd effekt om cirka 48-70 MW. Kvarnbacken Vind Ab äger projektet och Etha Wind fungerar som projektutvecklingskonsult. Markägarna har även grundat en markägarstyrgrupp bestående av fyra markägare. Denna styrgrupp samarbetar och är i aktiv växelverkan med projektutvecklingsteamet på Etha Wind.

Planläggningsinitiativet för vindkraftsparken godkändes av Kronoby kommun den 12.9.2022, och planläggningen som nu påbörjas, beräknas vara klar för godkännande i början av år 2025. Vindparken beräknas producera el år 2027.

Kvarnbacken är ett av de fyra projekt som startats i år, där Etha Wind leder projektet som extern projektkonsult. ”Det har varit fantastiskt att se hur projektägarna litat på oss genom att lägga sina projekt i våra händer,” säger Jukka Rönnlund, teamansvarig för projektutvecklingsteamet, och fortsätter: ”För att möta den ständigt ökande efterfrågan, rekryterar vi mer personal till vårt projektteam.”