Due diligence och projektgranskning för Exilion

Etha Wind deltog i Finlands största vindaffär som projektgranskare.

Med Exilion som kund utförde vi teknisk projektgranskning för Finlands för tillfället största vindtransaktion.

Etha Wind var involverad i affären som projektgranskare så kallad teknisk DD-konsult, och uförde projektet under några hektiska månader våren 2020. I besiktningen ingick bland annat nätuppkopplingsavtalen, tillstånden och turbinerna.

Projektet leddes av Etha Winds konsult Caroline Kullbäck, och involverade ett team på åtta personer, som bestod både av Etha Winds personal och av utomstående experter.

Exilion ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi. De förvärvade vindkraftsparkerna utgör hela 14 % av den totala vindkraftskapaciteten i Finland.

Du kan läsa mer om affären på Exilion webbsajt.