Ville Kronqvist

Manager, Photovoltaic

Profil

Ville Kronqvist är chef för Etha Winds Photovoltaic avdelning. För Ville är förnybar energi inte enbart ett arbete utan även ett kärt intresse. Han njuter av att bygga upp affärsrelationer baserade på ömsesidig tillit och kommunikation. Ville inspireras av en inklusiv och mångsidig arbetsmiljö.

Ville har lång erfarenhet av konventionell och förnybar energiproduktion samt projekthantering. Han har bland annat designat och övervakat eldesignen för ett stort antal kolvmotorkraftverk världen över, arbetat med energieffektiviseringslösningar inom den globala skeppsbyggnadsindustrin samt övervakat att nätverksföreskrifterna och tillhörande dokumentationen är i skick för flertalet finska vindkraftsparker.

Ville är tvåspråkig och talar flytande svenska och finska, samt har utmärkta kunskaper i engelska.

Utbildning

2017 M.Eng, Teknologibaserat ledarskap
Novia, Vasa

2010 BSc, Elektroteknik (Automation)
Novia, Vasa

Arbetserfarenhet

15.8.2022 –
Manager Photovoltaic, Etha Wind Oy

2021 – 2022
Project Manager, Ampner Oy

2017 – 2021
Project Manager, WE Tech Solutions Oy

2016 – 2017
Chief Project Engineer, Wärtsilä Projects Oy

2006 – 2016
Project Engineer, Wärtsilä Finland Oy