Jukka Rönnlund

Project Manager, Partner

Profil

Jukka Rönnlund är chef för Etha Winds projektutvecklingsavdelning och är med i företagets ledningsgrupp. Jukka inspireras av lagdynamik och krävande utmaningar.

Jukka har mångsidig erfarenhet av analys- och projektutvecklingsuppgifter inom den finska vindkraftsektorn. Han har omfattande erfarenhet av att leda vindkraftsprojekt, bland annat inom projektutveckling och kalkylering av vindkraftverk. Jukka har utfört tiotals undersökningar gällande buller och skuggeffekter samt vindresursanalyser.

Jukkas modersmål är finska, han har utmärkta kunskaper i engelska och svenska.

Utbildning

2020 Ingenjör (HYH), projektledarskap
University of Applied Sciences, Vaasa

2013 Ingenjör (BSc), miljöteknik
University of Applied Sciences, Vasa

Personliga referenser

Förundersökningar, kartläggning av vindresurser, lönsamhetsberäkningar samt miljömodelleringar
Puhuri Oy, 2013 – 2020

Projektledare för projektutvecklingen av Salola vindkraftverk
Salola Wind Park Oy, 2020-

Verkställande direktör och projektledare i planeringen och utvecklandet av landskapsplanen i  Parkano
Parkanon Tuuli Oy, 2020-

Arbetserfarenhet

01/09/2020–
Teamledare, Etha Wind Oy

2019–2020
Vindkraftsingenjör, Ramboll Finland Oy

2015–2019
Vindkraftskonsult, Etha Wind Oy

2013–2015
Konsult, Etha Ab