Ethawind_Solarpower_1

Nya Vind- och Solkrafstkartan Har Publicerats

Vindkraftskartan har nu uppdaterats för år 2023. I år visar kartan även solenergiprojekt i industriell skala i Finland.

Precis som tidigare år innehåller kartan både sådana kraftverk som är i drift och sådana som är under utveckling. Dessutom innehåller kartan Finlands vindatlas. Kartmaterialet har samlats in av Etha Wind från öppet tillgängliga databaser och kommunala beslut.

På grund av den kraftiga ökningen av solenergiproduktionen beslutades det också att inkludera solkraftverk av industriell storlek i Finland i listning i år. För närvarande finns det över 75 solkraftsprojekt under utveckling eller i drift, dessutom finns det fler än 22 solkraftverk som ska byggas i anslutning till vindkraftsparken.

Vindkraften fortsätter också att växa. I samband med uppdateringen lades närmare 90 nya vindkraftsprojekt till kartan. Det har också investerats mer och mer i havsbaserad vindkraft, och för närvarande finns det redan 19 havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland.

Vind- och solkraftskartan hittar ni här.