Martin_Sonja_Laura_Isabella_Lisbet

Nya utnämningar vid Etha Wind

Etha Winds team av sakkunniga växer.

Med stor glädje informerar vi om följande utnämningar:

Sonja Telkki har börjat som tillståndsingenjör från och med den 15.12.2020.

Laura Valtari har börjat som projektchef, utvecklingsprojekt från och med den 15.01.2021.

Isabella Häggblom har börjat som projektanalytiker och Junior Legal Associate från och med den 15.01.2021.

Martin Sjöwall har börjat som projektanalytiker från och med den 15.01.2021.

Lisbet Kroksjö har börjat som assistent från och med den 17.11.2020.

Vi välkomnar dem till Etha Wind och önskar dem lycka till i sina nya uppgifter.