Caroline_Christian_Jukka_Arina

Etha Wind fick nya delägare

Etha Wind har nu fyra nya delägare.

Vi meddelar med glädje att följande nyckelpersoner har blivit delägare i Etha Wind:

Caroline Kullbäck, COO, Team Leader, Project Analytics

Christian Granlund, Team Leader, Wind & Site

Jukka Rönnlund, Team Leader, Development Services

Arina Makarova, Senior Analyst, Wind & Site

3.12.2020, Vasa
Staffan Asplund
Styrelseordförande