Finlands ledande vindkraftskonsult

Etha Wind grundades 2002, då den kommersiella vindkraften ännu inte hade slagit igenom i Finland. Idag är vi det ledande konsultbolaget inom branschen, och på ett eller annat sätt har vi varit med om att förverkliga en stor del av alla vindkraftsprojekt i Finland.

Idag talar alla om klimatförändringen. Vi hade redan i början av 2000-talet en vision om att producera energi på ett hållbart sätt.

Planer som håller i alla väder

Vindkraften får varken störa miljön, trafiken eller invånarna. Därför planerar vi våra projekt så att de håller för granskning av alla inblandade parter, både i offentligheten och i eventuella besvärssituationer. Utgångspunkten är alltid att ett vindkraftsprojekt måste vara acceptabelt och lönsamt för alla parter.

Vi vet vad man bör beakta för att ett vindkraftsprojekt ska framskrida utan onödigt gnissel. Vi förstår helheten och frågar oss därför en rad kontrollfrågor i alla skeden av processen: Fungerar detta i praktiken? Är det en hållbar lösning för både miljön och människorna? Blir produktionen tillräckligt hög?  

Hållbar energi redan i två årtionden

Idag talar alla om klimatförändringen. Vi hade redan i början av 2000-talet en vision om att producera energi på ett hållbart sätt. De vindkraftsprojket som startades under åren 2012-2016 erhöll en inmatningstariff, och då tyckte de flesta att projekten måste bli färdiga så snabbt som möjligt. Vi tyckte redan då, och tycker fortfarande, att det viktigaste är att projekten planeras på ett hållbart sätt så att de inte stör närboende, och att de avkastar så bra som möjligt samtidigt som de bekämpar klimatförändringen.

shutterstock_179148278
shutterstock_272004299-2