Fakturering

Fakturorna kan skickas som nätfaktura, e-post faktura eller pappersfaktura.

Nätfakturor

OVT: 003717900187
Operator: Danske Bank
BIC: DABAFIHH

E-postfakturor i pdf-format

17900187@scan.netvisor.fi

(En faktura per fil)

Postningsadress för pappersfakturor

Etha Wind Oy Ab 17900187
PL 100
80020 Kollektor Scan

All övrig post skall skickas till följande adress:

Etha Wind Oy Ab
Vasaesplanaden 14 B11
65100 Vasa