0S4A0276

3D-modell av Pontema vindpark

Etha Wind har tagit fram en 3D-modell av Pontema vindpark. Med hjälp av modellen underlättas den visuella gestaltningen av parkområdet.

Etha Wind har tagit fram nästa generations 3D-modell av Pontema vindpark. Med hjälp av 3D-modellen kan man lättare bedöma hur vindparken visuellt påverkar miljön. Den främjar också tillståndsprocessen för vindparken.

3D-modellen, som Tuulipuisto Pontema Oy beställt, är den första av sitt slag för Etha Wind, och dess premiär är nu.

Du kan se en video om 3D-modellen här under. Vi tar gärna emot feedback på den.