Einari_Janisoja

Einari Jänisoja ny Senior Engineer

Etha Wind har förstärkt sitt PV-team med en ny medlem

Einari Jänisoja började på Etha Wind som Senior Engineer i oktober, och jobbar som expert i solenergi- och nätanslutningsprojekt. Einari har särskilt starkt kunnande inom design och optimering av kraftverk för förnybar energi, såsom vindparker, nätanslutningar och det interna nätet. Han har varit med i nästan 30 finska vindparkprojekt.

–Jag fick en snabb start på Etha Wind, och en bra inskolning i arbetetsmetoderna och företagets tjänster. Etha Winds arbetskultur motiverar till effektivt arbete, innovation och affärsutveckling. Trots det är arbetet också väldigt flexibelt.

Solkraft i industriell skala är fortfarande i ett tidigt skede i Finland och Einaris arbetuppgifter ger honom en bra möjlighet att observera marknaden och utveckla olika tekniska lösningar. 

– Jag har fått chansen att bekanta mig med kraftverksprojekt ur ett helhetsperspektiv. Jag har också insett hur mycket kunnande som behövs innan man ens kan börja bygga en vind- eller solkraftspark, eller göra elplaneringen.

– Jag kan varmt rekommendera Etha Wind både som arbetsgivare och som partner i utvecklingen av kraftverksprojekt.

Vi önskar Einari varmt välkommen till Etha Wind, och önskar honom framgång i hans nya uppgifter!