Etha Wind med i Finlands största vindtransaktion

Finlands hittills största affär inom vindkraftssektorn ägde rum idag, då en planerad vindkraftspark på 455 MW i Lestijärvi bytte ägare. Parken kommer att stå för närmare 2% av all producerad el i Finland när den är färdigbyggd.