Tekninen Due Diligence

Ymmärrämme joustavuuden ja nopeuden merkityksen DD-prosessissa.

Hyvä DD-konsultti näkee sekä metsän että puut. Hänellä on silmää pienimmillekin yksityiskohdille ja hän tietää niiden vaikuttavan koko projektiin. Mielestämme suurimmat sudenkuopat Due Diligence -prosessissa ovat vääriin asioihin keskittyminen sekä riittämätön viestintä osapuolten välillä.

Miksi Etha Wind on niin hyvä DD-kumppani?

 • meiltä löytyy laajamittaista kokemusta tuulivoimateollisuuden Due Diligence -projekteista. Yli puolet tiimistämme omaa käytännön kokemusta DD:stä
 • meillä on käytännön kokemusta myös koko kehitysprosessista. Ymmärrämme projektin laadun tärkeyden ja olemme tietoisia riskeistä
 • paikallisena toimijana tiedämme, miten suomalainen yhteiskunta toimii
 • tiedostamme DD-prosessin joustavuuden ja nopeuden tärkeyden.

Due Diligence -palvelumme

Tarjoamme DD-palveluita ostajille, myyjille sekä lainanantajille. Voimme räätälöidä loppuraportin juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tyypillinen Due Diligence -projekti on seuraavanlainen:

 • tarkastamme, ovatko tuuli- tai aurinkopuiston rakentamiseen ja operointiin tarvittavat maanvuokrasopimukset tehtynä
 • käymme läpi kaikki projektia varten tarvittavat luvat
 • tarkastamme sähköverkon liittymissopimuksen
 • arvioimme projektin ympäristövaikutukset
 • tarkastamme ja arvioimme puiston suorituskyvyn
 • vierailemme paikan päällä ja tarkastamme tuulivoimaloita
 • käymme läpi kaikki tuuli- tai aurinkopuiston rakentamiseen ja käyttöönottoon tarvittavat sopimukset
 • varmistamme, että projekti on erilaisten vaatimusten mukainen.

Huomioimme kaikissa arvioinneissa aikataulun mahdolliset vaikutukset projektin arvoon. Tehtävämme on tarkastella koko projektia kriittisesti ja tunnistaa mahdolliset ongelmat.

Kaikki palvelut

Referenssit – Due Diligence

Toteutimme ensimmäisen DD-projektimme jo vuonna 2001. Siitä lähtien olemme kehittäneet standardoitua menetelmää, jonka avulla voidaan löytää tuulivoimaprojektin arvoa nostavat sekä alentavat tekijät.

Projektit

206

Turbiinit

2375

Megawatit

15381

Katso koko lista