Suunnittelu ja ympäristö

Haluatko tuuli- tai aurinkopuistostasi tehokkaamman? Teemme erilaisia lupaprosessin aikana vaadittavia tutkimuksia.

Meillä Etha Windin asiantuntijoilla on paljon kokemusta tuulipuistojen optimoinnista – maksimoimme tuotannon ottaen samalla huomioon erilaiset ympäristöön vaikuttavat tekijät, kuten melun ja välkkeen. Näin voimme kasvattaa projektin arvoa. Pystymme lähes aina parantamaan tuulipuiston kannattavuutta päivittämällä olemassa olevaa suunnitelmaa.

Suunnitelman optimointi

Etha Wind auttaa sinua ottamaan kaiken irti tuuli- tai aurinkopuistostasi. Suunnitelmalla on suora vaikutus puiston suorituskykyyn. Optimoitu suunnitelma voi tuoda projektiin huomattavasti lisäarvoa, sillä sen avulla voidaan minimoida tuotantomenetykset sekä maksimoida energiantuotanto.

Melututkimukset

Meluarvioinnit ovat tärkeä osa tuulipuistojen lupaprosessia. Jotta projekti saisi hyväksynnän, melu ei saa ylittää sille asetettuja raja-arvoja.

Välkeselvitykset

Myös välkkeeseen liittyvät selvitykset ovat keskeinen osa tuulipuistojen lupaprosessia. Varmistamalla mahdollisimman alhaiset välketasot projektin omistaja helpottaa myös lupaprosessin etenemistä. Välkelaskelmia tarvitaan tyypillisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), maankäytön suunnittelussa sekä rakennuslupavaiheessa.

Valokuvasovitteet, näkyvyys sekä 3D-mallit

3D-mallimme antaa korkealuokkaisen ja interaktiivisen ennusteen siitä, millaiset vaikutukset tuuli- tai aurinkopuistolla olisi maisemaan. Myös valokuvasovitteet ja näkyvyysalueen tutkimukset (ZVI, Zone of Visual Influence) ovat osa lupaprosessia. Yhdessä 3D-mallin kanssa ne auttavat arvioimaan tuulipuiston visuaalisia vaikutuksia ympäristöön.

Kaikki palvelut

Referenssit – Suunnittelu ja ympäristö

Projektien optimointi on ollut työmme keskiössä alusta asti. Olemme vuosien varrella toteuttaneet paljon konsulttiprojekteja tällä osa-alueella.

Projektit

127

Turbiinit

2536

Megawatit

15394

Katso koko lista