shutterstock_179148278

Tuulipuistojen kehityspalvelut

Yksittäisten konsulttipalveluiden lisäksi tarjoamme myös projektikokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa, että vastaamme koko prosessista alkaen ideasta rakennusvalmiiseen puistoon – ainoana konsulttina Suomessa.

Suurin yksittäinen toimittamamme kokonaisuus on koko prosessin kattava projektituki, joka ulottuu pelkästä ideasta aina rakennusvalmiiseen puistoon asti. Tämän palvelun avulla tuemme projektinomistajaa, jotta hän voi edistää hanketta mahdollisimman kustannustehokkaasti rakennuslupaan asti.

Edistämme hanketta ideasta rakennusvalmiiseen tuulipuistoon.

Projektinomistaja voi esimerkiksi olla eläkerahasto, kansainvälinen projektikehittäjä ilman suomalaista henkilökuntaa tai sijoittaja ilman sopivia omia henkilöstöresursseja. Asiakkamme voi myös olla maanomistaja tai maanomistajaryhmä, jolle on järjestetty osan projektin rahoituksesta emoyhtiömme Etha Oy’n kautta.

Tuulihankkeen eri osat

Seuraavat projektin eri vaiheet ovat useimmiten Etha Windin vastuulla:

 • Esiselvitys
 • Projektisuunnitelma
 • Luvitusprosessin johtaminen
 • Tekniset selvitykset (ääni, välkyntä, näkyvyys, valokuvasovitteet)
 • Ympäristöselvitysten johtaminen
 • Rahoitusprosessin johtaminen, erilaiset kumppanuusprosessit, data-huoneen ylläpito, sijoittajamateriaalin tuottaminen
 • Projektiyhtiön hallinto
 • Yksityiskohtainen tuulitekninen suunnittelu
 • Sähköverkon ja liitynnän konseptisuunnittelu
 • Rakennustekninen konseptisuunnittelu

Toisinaan hoidamme myös seuraavia osioita:

 • Maanomistajakontaktit
 • PPA (sähkönmyyntisopimukset)
 • Tuulivoimaloiden hankintapalvelut
 • Rakennustekniset ja sähköistykseen liittyvät hankintapalvelut