Tuulipuistojen kehityspalvelut

Yksittäisten konsulttipalveluiden lisäksi tarjoamme projekti­kokonaisuuksia. Vastaamme koko prosessista ideasta rakennus­valmiiseen puistoon – ainoana konsulttina Suomessa.

Suurin yksittäinen toimittamamme palvelukokonaisuus on koko prosessin kattava projektituki, joka ulottuu ideasta aina rakennusvalmiiseen puistoon asti. Tämän palvelun avulla tuemme projektinomistajaa, jotta hän voi edistää hanketta mahdollisimman kustannustehokkaasti rakennuslupaan asti.

Edistämme hanketta ideasta rakennusvalmiiseen tuulipuistoon.

Projektin omistaja voi esimerkiksi olla eläkerahasto, kansainvälinen projektikehittäjä ilman suomalaista henkilökuntaa tai sijoittaja ilman sopivia omia henkilöstöresursseja. Asiakkaitamme ovat myös maanomistajat ja maanomistajaryhmät, joille on järjestetty osa projektin rahoituksesta emoyhtiömme Etha Oy:n kautta.

Kehitysvaiheen aikana varmistamme, että projekti kulkee sujuvasti ja aikataulussa eteenpäin. Teemme yhteistyötä projektin omistajan, maanomistajien, kunnan, paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja konsulttien kanssa.

Työtämme on varmistaa, että projekti on hyvin strukturoitu ja tutkimukset on tehty huolellisesti. Hyvä tiedottaminen ja paikallisten kuuntelu jo projektin alkuvaiheessa ovat tärkeässä roolissa.

Tuulihankkeen eri osat

Seuraavat projektin vaiheet ovat useimmiten Etha Windin vastuulla:

 • esiselvitys
 • projektisuunnitelma
 • luvitusprosessin johtaminen
 • tekniset selvitykset (melu, välke, näkyvyys ja valokuvasovitteet)
 • ympäristöselvitysten johtaminen
 • rahoitusprosessin johtaminen sisältäen erilaiset kumppanuusprosessit, data-huoneen ylläpidon sekä sijoittajamateriaalin tuottamisen
 • projektiyhtiön hallinto
 • yksityiskohtainen tuulitekninen suunnittelu ja optimointi
 • sähköverkon ja liitynnän konseptisuunnittelu
 • rakennustekninen konseptisuunnittelu.

Toisinaan hoidamme myös seuraavia osioita:

 • maanomistajakontaktit
 • PPA (sähkönmyyntisopimukset)
 • tuulivoimaloiden hankintapalvelut
 • rakennustekniset ja sähköistykseen liittyvät hankintapalvelut.
Kaikki palvelut

Referenssit – Projektikehitys

Koska olemme kehittäneet tuulivoimaprojekteja jo vuodesta 2003, tunnemme alan erittäin hyvin.

Projektit

17

Turbiinit

186

Megawatit

1845

Katso koko lista