shutterstock_1045215235-2

Konsulttipalvelut

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia tuulivoimaan liittyviä konsulttipalveluita. Vaikka toteutammekin toisinaan pienempiä toimeksiantoja, on meillä aina isompi kokonaiskuva mielessä.

Toteutamme sekä yksittäisiä palveluita että kokonaisvaltaisempia projekteja, joissa kehitämme tuulipuistoja ideasta rakentamisvaiheeseen asti. Tiedämme mitä projektin joka vaiheessa kannattaa huomioida, jotta lopputulos olisi sekä paikallisasukkaiden mieleen että taloudellisesti kannattava.

Vahvuutemme on tuulivoimaprojektien syvällinen tuntemus.

Tuulivoimapuiston suunnittelu

  1. Tuulivoimapuiston esiselvitys ja sen perusteella tehty tuulivoimasuunnitelma ovat tuulipuiston suunnittelun ensimmäinen ja tärkein vaihe. Esiselvityksen perusteella päätetään, onko hanke ympäristön ja liiketoiminnan kannalta järkevä. Esiselvitysraportin huolellinen valmistelu takaa, että projektilla on myös parhaat edellytykset toteutua.
  2. Esiselvityksen jälkeen vuorossa ovat yleensä ympäristöselvitykset joko osana kunnallista suunnitteluprosessia tai osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Omat asiantuntijamme tekevät pääsääntöisesti tuulitekniset selvitykset (äänet, välke, havainnekuvat), kun taas ympäristön erikoisselvitykset tilataan yleensä ulkopuolisilta asiantuntijoilta.
  3. Suunnitteluun kuuluu myös tuulivoimaloiden optimaalinen sijoittelu. Tämä tarkoittaa ympäristöhaittojen, kuten äänien vaikutusten minimointia. Sen jälkeen optimoidaan tuulipuiston tuotanto.

Tällä tavalla kehitämme projektin arvoa. Kokemuksemme perusteella voimme usein parantaa suunniteltujen tuulipuistojen kannattavuutta päivittämällä jo tehtyjä suunnitelmia.

Luvituspalvelut

Luvituspalvelumme kattavat kaikki tuulivoimahankkeen tarvitsemat luvat rakennusvalmiiseen puistoon saakka. Valmistelemme lupiin liittyvät selvitykset ja hakemukset, haemme tarvittavat lausunnot, pidämme yhteyttä viranomaisiin sekä koordinoimme koko prosessia.

Ymmärrettävä kommunikaatio ja dokumenttien selkokielisyys vaikuttavat merkittävästi hankkeen etenemiseen. Tunnemme kuntien ja viranomaisten käytännöt ja tuotamme materiaalia esitysmuodossa, joka tukee ja nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä. Lisäksi tarvitaan avointa kommunikaatiota maanomistajien, kuntalaisten, viranomaisten ja päättäjien kanssa.

Hankintapalvelut

Ulkoistamalla hankintapalvelun Etha Windille asiakas saa käyttöönsä asiantuntijan, joka tuntee voimalaprojektit läpikotaisin. Ulkoistaminen säästää myös paljon aikaa.

Keskeisin päätös on turbiinityypin valinta. Suurin tai halvin turbiini ei aina ole järkevin investointi, koska hinta tulee aina suhteuttaa turbiinin tuotanto-odotuksiin. Tärkein tehtävämme hankintapalveluissa on ehdottaa investointia, jonka kokonaistuotto on asiakkaan kannalta paras.

Olemme neuvotelleet kaikkien suurten voimalatoimittajien kanssa ja olleet sopimassa toimituksista muun muassa Gamesan, Nordexin, Vestaksen ja Siemensin kanssa.

Tuulisuusarvio ja tuotantoanalyysi

Tuulisuusanalyysissä epätarkkuuksien ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä osaamisalueistamme. Tuulisuusarvion ja tuotantoanalyysin tulee olla sellaisia, että asiakas kykenee arvioimaan epävarmuustekijöiden aiheuttaman riskin projektin arvoon ja kannattavuuteen.

Yksityiskohtainen häviöanalyysi sisältyy aina tuotantoanalyysiin. Olemme tehneet useita selvityksiä arvioidaksemme häviöennusteiden tarkkuutta, koska se vaikuttaa merkittävästi hankkeen rahoitusmalliin.

Kaupantekotuki ja Due Diligence

Meillä on kokemusta lupaprosessin jokaisesta osa-alueesta. Tästä syystä olemme ihanteellinen kumppani sekä ostajalle että myyjälle projektien arvioinnissa ja projektikatsastusanalyyseissä (Due Dilligence).

Tehtävänämme on tarkastella koko projektia kriittisesti ja havaita, voiko jostain syntyä ongelmia, ja voiko projektin toimivuutta parantaa. Tämän perusteella voimme antaa ostajalle laskelman projektin toteuttamismahdollisuudesta ja tarvittaessa myös arvosta.

Toimiessamme myyjän tukena teemme myyntiä varten projektin esittelyaineiston eli teaserin, DD-raportin ja ylläpidämme kaikkia dokumentteja, jotka kaupan edetessä lähetetään asiakkaalle. Otamme yhteyttä mahdollisiin ostajiin ja järjestämme tapaamiset. Otamme myös vastaan tarjoukset ja arvioimme ne.

Käytönaikainen valvonta

Autamme asiakkaita valvomaan tuulipuistoja Bazefield-valvontajärjestelmällä, joka on käytössä 30 prosentissa Suomen tuulipuistoista. 

Voimme asiakkaan pyynnöstä tehdä tästä aineistosta erilaisia tuottavuusanalyysejä. Suurin hyöty syntyy silloin, kun puistoja ollaan joko ostamassa tai myymässä, koska analyysillä voidaan määritellä puiston todellinen tuotantopotentiaali.