Hankinta ja käyttö

Tarjoamme erilaisia palveluita luvan saaneille sekä toiminnassa oleville tuuli- ja aurinkopuistoille.

Palvelusta riippuen tarjoamme sen joko suoraan tai asiantuntevien alihankkijoidemme kautta. Palvelut voivat liittyä turbiinien tai aurinkopaneelien hankintaan, suorituskyvyn analysointiin taikka tuulipuisto-, rakennus- tai projektivalvontaan.

Etha Windin palvelut:

  • turbiinien ja aurinkopaneelien hankinta
  • operatiivinen tuotantoanalyysi
  • kuukausittainen tuuli-indeksi.

Alihankkijapalvelut

Tarjoamme näitä palveluita laajan alihankintaverkostomme kautta:

  • rakennustyömaiden ja turbiinien tarkastukset
  • projektivalvonta
  • Bazefieldin ylläpito-, analyysi- ja toiminnanhallintatyökalut.
Kaikki palvelut