Kehitystukea Puhurille

Puhuri on Etha Windin pitkäaikainen asiakas, jonka kanssa on tehty yhteistyötä vuodesta 2011.

Jotkut tuulipuistojen kehittäjät päättävät ulkoistaa koko kehitysprosessin Etha Windille. Toiset, kuten sähköyhtiöomisteinen Puhuri, ostavat meiltä valittuja palveluita, jotka täydentävät heidän oman henkilöstönsä osaamista.

Etha Wind on tukenut pitkään hankekehitystiimiämme. Innovatiiviset ratkaisut, toisinaan erittäin hektisessä aikataulussa, ovat auttaneet meitä kehittämään kannattavia projekteja. Strateginen kumppanuus takaa meille laadukkaat palvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Harri Ruopsa, Hankekehityspäällikkö, Puhuri Oy

Olemme tehneet yhteistyötä Puhurin kanssa vuodesta 2011. Palveluihin on vuosien saatossa sisältynyt muun muassa:

 • Alueelliset kartoitukset mahdollisista rakennuspaikoista
 • Esiselvitykset
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Tuulipuistojen optimointi
 • Tuulipuistojen sijoitussuunnitelmat
 • Tuotantoanalyysit
 • Tuulisuusanalyysit
 • Turbiinihankinta
 • Teknistaloudellinen kaupanteon tuki
 • FIDIC-insinööripalveluja
 • Strategiset ideat

Toimeksiannot kattavat paljon enemmän kuin ne neljä tuulipuistoa, joissa olemme olleet mukana alkuperäisestä ideasta käyttöönotettavaan puistoon.