Nina Nurmela

Wind & Site analyytikko

Henkilökuva

Nina on osana Etha Windin tuuliteknistä osastoa. Hän tekee teknisiä selvityksiä ympäristövaikutusten arviointia varten, kuten melu-, välke- ja näkymäalueanalyyseja sekä havainnekuvia.

Hänellä on koulutus ja työkokemusta IT-alalta, ja oppii nopeasti uusien ohjelmien sisäisen toiminnan.

Ninan suuri vahvuus on hänen tarkka visuaalinen silmänsä. Insinööriopinnäytetyönään hän kehitti Etha Windille työmenetelmän kokonaisten tuulivoimahankkeiden 3D-mallintamiseen.

Vapaa-ajallaan Nina nauttii luovista taiteista, kuten kirjoittamisesta, roolipelaamisesta sekä piirtämisestä.

Ninan äidinkieli on suomi. Hän on sujuva englannissa, ja pystyy rajoitetusti työskentelemään ruotsiksi. Hän osaa myös hieman japania.

Koulutus

2022 Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia
Vaasan ammattikorkeakoulu

2016 IT-tradenomi
Vaasan ammattikorkeakoulu

Keskeisiä henkilökohtaisia referenssejä

Melu- ja välkeselvityksiä tuulivoimahankkeille
Puhuri Oy, 2022

Tuulivoimapuiston 3D-mallinnus
Tuulipuisto Pontema Oy, 2021

3D-mallinnuksen työmenetelmän kehittäminen
Etha Wind Oy, 2021

Työkokemus

2022 –
Wind and Site analyytikko, Etha Wind Oy

2020 – 2022
Konsulttiharjoittelija, Etha Wind

2019 Kesä
Pakokaasumittausharjoittelija, Wärtsilä Finland Oy

2016 – 2018
IT-tukiasiantuntija, Vaasan kaupunki