Klaus Jåfs

Luvitusinsinööri, opintovapaalla

Henkilökuva

Klaus Jåfs kuuluu Etha Windin luvitustiimiin. Klaus nauttii luonnossa liikkumisesta ja innostuu osallistuessaan uusiutuvan energian projekteihin.

Klausilla on vahva osaaminen paikkatieto-ohjelmistoista ja –analyyseistä. Eräharrastustensa vuoksi hänellä on näkemystä myös tuulivoiman luontovaikutuksista.

Klaus puhuu äidinkielenään suomea, mutta vahvaa osaamista löytyy myös ruotsin kielestä. Työt luonnistuvat myös englanniksi.

Koulutus

2021 Insinööri (AMK), Energiatekniikka
Vaasan ammattikorkeakoulu

Keskeisiä henkilökohtaisia referenssejä

Esiselvityksiä, välke- ja melulaskentaa sekä sijoitussuunnitelmien mallinnuksia.
Puhuri Oy, 2020–

Tuulivoimapuiston paikkatietoanalyysit
Juthskogen Wind Park Oy, 2020-

Esiselvityksiä, välke- ja melulaskentaa sekä sijoitussuunnitelmien mallinnuksia.
Suomen Voima Oy, 2020-

Työkokemus

01/05/2020–
Konsulttiharjoittelija, Etha Wind Oy

2016–2019
Sähköasentaja, Wärtsilä Oy

2014–2016
Huoltoedustaja, Plandent Oy