Yhteiskehitys

Maanomistaja voi olla mukana tuulivoimaprojekteissa haluamallaan tavalla. Yhteistyö Etha Windin kanssa mahdollistaa vihreän energian tuotannon aloittamisen omilla mailla ja tuo myös lisätuloja metsätulojen lisäksi. Etha Windin vahva tuuliprojektiosaaminen antaa yhteistyölle tukevan ja luotettavan pohjan.

Maanomistajan rooli

Matalan kynnyksen rooli on tarjota hankkeelle maa-alue ja toimia aloitteen tekijänä Etha Windin suuntaan. Tällöin maanomistaja saa metsätulojen lisäksi vuokratuottoa tuulipuistoalueesta sen toteutuessa. Tämä vaihtoehto on lähes riskitön rahoituksen suhteen.

Tuulenottoalueen suunnittelu – maanomistaja paikallisena asiantuntijana

Maanomistaja voi myös olla mukana isomassa roolissa. Kun tuulenottoaluetta suunnitellaan, projektinkehityskonsultti (tässä Etha Wind) hoitaa kaikki projektiin liittyvät lupa-asiat ja selvitykset. Maanomistaja osallistuu hankkeeseen informoimalla Etha Windiä oleellisista paikallisista asioista ja hoitaa myös aktiivisesti hankkeesta viestintää paikallisella tasolla yhteistyössä projektinkehittäjän kanssa. Yhdistämällä Etha Windin tuuliosaaminen maanomistajan paikallistietouteen ja kontakteihin, projektissa voidaan huomioida ajoissa kaikki tärkeät asiat ja sidosryhmät. Tässä roolissa maanomistajalle ansaitsee palkkionsa tehdystä työstä projektin realisoituessa.

Maanomistaja aktiivisena kehittäjänä

Tuulipuistojen yleistyessä etenkin isot maanomistajat ovat yhä paremmin tietoisia tuulipuistojen mahdollisuuksista ympäristöystävällisenä energiantuotantona, mutta myös liiketoimintana. Maanomistaja voi halutessaan olla mukana projektissa aktiivisena kehittäjänä. Etha Wind ottaa maanomistajat mielellään mukaan projektinkehitykseen. Tällöin maanomistajan roolin määrittelee riskin määrä: mitä isommalla prosenttiosuudella maanomistaja haluaa osallistua projektinkehittämisen rahoittamiseen, sitä isomman osuuden hän saa, kun projekti siirtyy eteenpäin tuulipuiston rakentajalle. Maanomistaja voi myös olla mukana pienemmällä rahoituksella (riskillä), jolloin Etha Wind hoitaa projektin rahoituksen järjestämisen.

Yhteiskehitys