Tuulisuusarvio ja tuotantoanalyysi

Tuulisuusarvion perimmäisenä tehtävänä on selvittää, onko projekti investoijalle kannattava. Kannattavuuden selvittäminen on ketju, johon liittyvät kaikki osatekijät tuulipuiston maantieteellisestä sijainnista voimaloiden sijoitussuunnitelmaan, mittaukseen ja turbiinien korkeuteen ja tehoon.  Huomioimalla kaikki osatekijät, voidaan tuulisuusarviosta edetä tuotantoanalyysiin ja kannattavuuslaskelmaan.

Tuulisuusarvio tehdään ensisijaisesti mastomittauksen perusteella. Käytämme markkinoiden johtavia analyysityökaluja kuten esim. WindPRO. Erityisen vaihtelevassa maastoissa käytämme WindSim:in CFD-mallinnusta (Computational fluid dynamics) luotettavan tuloksen saamiseksi. Noudatamme analyysissä tuulivoimasektoria koskevia MEASNET ja TR-6 -standardeja ja tuotamme arviot kansainvälisesti hyväksytyillä menetelmillä. Olemme osallistuneet eurooppalaisiin kilpailuihin, joissa arvioidaan tuulisuutta. Tulosten perusteella osaamisemme on erinomaisella tasolla ja raporttimme ovat pankitettavalla tasolla.

Tuulisuusanalyysissä epätarkkuuksien ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä osaamisalueistamme. Koska sama tiimi on mukana tuulivoimatuotannon suunnittelusta toteutukseen asti, olemme keränneet paljon tietoa ja osaamista siitä, millaiset asiat aiheuttavat epätarkkuutta ja millaisia riskejä niistä voi syntyä. Tuulisuusarvion ja tuotantoanalyysin tulee olla sellainen, että asiakas kykenee arvioimaan epävarmuustekijöiden aiheuttaman riskin projektin arvoon ja kannattavuuteen.

Yksityiskohtainen häviöanalyysi sisältyy aina tuotantoanalyysiin. Olemme tehneet useita selvityksiä arvioidaksemme häviöennusteiden tarkkuutta, koska se vaikuttaa merkittävästi hankkeen rahoitusmalliin. Häviöanalyysin kiinnostavimpia kohtia ovat mielestämme jäätymisen aiheuttamat häviöt. Olemme julkaisseet aiheesta artikkeleita ja pitäneet aiheesta esitelmiä mm. Wind Europe -tilaisuuksissa.

Tuulisuusarvio ja tuotantoanalyysi

Tuulisuus- ja tuotantoanalyysi (EYA tai WRA)

Tuulisuus- ja tuotantoanalyysi (EYA tai WRA):

  • varsinainen tuulisuusanalyysi
  • sopivan turbiinityypin valinta
  • tuotantoanalyysi
  • häviöanalyysi
  • epävarmuusanalyysi (P 50, P 75, P 90)