Luvituspalvelut

Luvituspalvelumme kattaa kaikki tuulivoimahankkeen tarvitsemat luvat ns. rakennusvalmiseen puistoon saakka. Valmistelemme lupiin liittyvät selvitykset ja hakemukset, haemme tarvittavat lausunnot, pidämme yhteyttä viranomaisiin sekä koordinoimme luvitusprosessia kokonaisuudessaan. Tässä prosessissa olennaista on tuntea lainsäädäntö, eri toimijat ja käytännöt sekä hallita luvituksen kokonaisaikataulu. Kun luvitusprosessi hallitaan ammattimaisesti, myös projekti edistyy suunnitellussa aikataulussa.

Keskeistä Etha Windin luvitusprosessien ripeässä edistymisessä on pitkä kokemus ja asenne. Emme asennoidu luvitusprosessiin vain toimeksiannon näkökulmasta, vaan tavoitteenamme on aina toteuttamiskelpoinen hanke. Ymmärrettävä kommunikaatio ja dokumenttien selkokielisyys vaikuttavat merkittävästi hankkeen etenemiseen. Tunnemme kuntien ja viranomaisten käytännöt ja tuotamme materiaalia esitysmuodossa, joka tukee ja nopeuttaa lupa-asioiden hallinnollista ja poliittista käsittelyä. Lisäksi tarvitaan avointa kommunikaatiota ja mahdollisia tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia eri osapuolten kanssa, jotta hankkeen vaikutukset ovat ymmärrettäviä kaikille osapuolille. Eri osapuolia hankkeessa ovat maanomistajat, kunnat, asukkaat ja viranomaiset. Huolehdimme luvitusprosessissa siitä, että hankkeella on korkea hyväksyttävyys ja että selvitykset on tehty huolellisesti.

Tuotamme luvitukseen liittyvät selvitykset ja suunnitelmat yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa ja valitsemme aina hankkeeseen parhaat mahdolliset erityisasiantuntijat.

Luvituspalvelut

Esimerkkejä lupapalveluistamme

Esimerkkejä lupapalveluistamme:

 • ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
 • kaavoitus
 • poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu
 • rakennusluvat
 • lausuntopyynnöt ja neuvottelut
 • asiantuntijalausunnot

Tuotamme luvitukseen liittyvät selvitykset ja suun

Tuotamme luvitukseen liittyvät selvitykset ja suunnitelmat, mm.

 • voimaloiden sijoitussuunnitelma (layout)
 • meluselvitys ja pienitaajuisen melun laskenta
 • välkeselvitys
 • näkyvyysalueanalyysi (ZVI)
 • havainnekuvat
 • luontoselvitykset
 • tekniset esiselvitykset ja suunnitelmat
 • asiantuntijalausunnot