Käytönaikainen valvonta

Asiakas voi tehdä käytönaikaista valvontaa Bazefield-valvontajärjestelmällä. Valvontajärjestelmä koostuu palvelimella olevasta ohjelmistosta ja tuulipuistossa olevasta tietokoneesta. Ohjelmiston avulla seurataan, että turbiinit toimivat oikein ja tuottavat energiaa suunnitelulla tavalla. Vastaamme järjestelmän myynnistä, asennuksesta ja käyttöönotosta. Bazefield-ohjelmisto on käytössä 30 %:ssa Suomen tuulipuistoista.  

Asiakas omistaa järjestelmän tuottaman Big datan. Voimme asiakkaan pyynnöstä tehdä tästä aineistosta erilaisia tuottavuusanalyysejä. Suurin hyöty syntyy silloin, kun puistoja ollaan joko ostamassa tai myymässä, koska analyysillä voidaan määritellä puiston todellinen tuotantopotentiaali. 

Käytönvalvonta