Kaupantekotuki ostajalle tai myyjälle

Luonnollinen jatke tuulivoimapuistojen suunnittelulle ja lupa-asioihin liittyville palveluille on kaupanteon tuki. Olemme nähneet lukuisia lupamenettelyiltään onnistuneita tuulivoimapuistoprojekteja, mutta myös vähemmän onnistuneita. Meiltä löytyy kokemusta jokaisesta lupaprosessin osa-alueesta ja olemme siksi ihanteellinen kumppani projektien arvioinnissa ja projektikatsastus- analyyseissa (Due Dilligence).

Voimme olla kaupanteon tukena sekä ostajalle että myyjälle. Kun toimimme ostajan konsulttina, teemme ostajaa varten esimerkiksi Due Dilligence-raportit (DD) tai laskemme projektin arvon. DD:tä tehdessä käytämme laajasti koko asiantuntemustamme. Perusedellytys on, että projektissa kaikki yksityiskohdat luvista ja selvityksistä on tehty oikein ja kaikki tarvittavat dokumentit löytyvät. Käymme projektin läpi vaihe vaiheelta aloittaen kannattavuuslaskennasta ja siirtymällä tuotantoanalyysiin, tarkastelemalla valittujen turbiinien tuottavuutta, tuulisuusanalyysiä, sijoitussuunnitelmaa ja projektin sijaintia. Tehtävänämme on tarkastella koko projektia kriittisesti ja havaita, voiko jostain syntyä ongelmia. Tämän perustella voimme antaa ostajalle laskelman projektin toteuttamismahdollisuudesta ja tarvittaessa myös arvosta.

Toimiessamme myyjän tukena, voimme ottaa vastuun koko kaupankäyntiprosessista. Teemme myyntiä varten projektin esittelyaineiston eli teaserin, DD-raportin ja ylläpidämme kaikkia dokumentteja, jotka kaupan edetessä lähetetään asiakkaalle. Otamme yhteyttä mahdollisiin ostajiin ja järjestämme tapaamiset. Otamme myös vastaan tarjoukset ja arvioimme ne. Lisäksi koordinoimme myös sopimusprosessia. 

Periaatteenamme on olla mukana vain toteuttamiskelpoisissa projekteissa, joten mukanaolomme on eduksi sekä myyjälle että ostajalle.  Eroamme muista projektinvälittäjistä siinä, että todella tunnemme tuuliprojektit läpikotaisin: tuulen, tekniikan, projektin kehittämisen ja rakentamisen. Osaamme avata luvut ja tarkastella projektin osatekijöitä yksittäisinä sekä kokonaisuutena.

Kaupantekotuki ostajalle ja myyjälle