Hankintapalvelut

Toimimme konsulttina projektin rakentamista edeltävässä hankintavaiheessa. Kasvumme tuulivoimasektorilla sai alkunsa turbiinihankinta projektista. Nykyään palvelemme asiakkaita hankekehityksestä rakentamiseen asti. Tilanteessa, jossa olemme tehneet asiakkaalle tuulisuusarvion ja siihen liittyvät tuotanto- ja kannattavuuslaskelmat, olemme jo syvällä asiakkaan projektissa. Silloin meillä on paljon itse tuottamaamme lähtötietoa, joiden perustella voimme optimoida hankintoja.

Keskeisin päätös on turbiinityypin valinta. Sen tulee olla optimaalinen ottaen huomioon projektin rajoitukset esim. voimalan korkeus. Tehokkain turbiini ei aina ole järkevin investointi, koska investoinnin hinta tulee aina suhteuttaa turbiinin tuotanto-odotuksiin. Tärkein tehtävämme hankintapalveluissa on ehdottaa investointia, jonka kokonaistuotto on asiakkaan kannalta paras.

Ulkoistamalla hankintapalvelun Etha Windille asiakas saa käyttöönsä asiantuntijan, joka tuntee voimalaprojektit läpikotaisin. Ulkoistaminen säästää myös paljon aikaa. Projekti aloitetaan projektiolosuhteiden määrittelyllä. Sen jälkeen Etha Wind voi hoitaa varsinaisen tarjouspyynnin ja sen lähettämisen, hankintaneuvottelut, varsinaisen kaupan toteuttamisen ja lopuksi toimittajan toimitusten ja lupausten seurannan.

Olemme neuvotelleet kaikkien suurten voimalatoimittajien kanssa ja olleet sopimassa toimituksista mm. Gamesan, Nordexin, Vestaksen ja Siemensin kanssa.

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut:

  • määritellään projektiolosuhteet
  • tarjouspyynnön tekeminen ja lähettäminen
  • hankintaneuvottelut
  • kaupan toteuttaminen
  • toimitusten toimitusten ja lupausten seuranta