Projektipalvelut

Etha Wind voi tarjota asiakkaalleen projektipalveluita kaikissa tuulivoimahankkeen vaiheissa kehitysvaiheesta käytön aikaiseen valvontaan.

Kehitysvaiheen palvelut

Kehitysvaiheessa Owner’s engineer -palvelun tavoite on varmistaa, että koko projekti sujuu kitkatta ja sovitussa aikataulussa. Keskeistä on sidosryhmäviestintä ja -koordinointi. Tämä tarkoittaa yhteistyötä ja avointa viestintää projektin omistajan/kehittäjän, maanomistajien, kunnan, asukkaiden ja kaavoittajan kanssa.

Tehtävänämme on huolehtia, että hankkeen taakse saadaan riittävä kannatus ja tehdyt selvitykset on tehty huolellisesti. Jokaisen hankkeemme tulee kestää sekä julkinen tarkastelu että mahdolliset valitukset. Työ vaatii myös avointa keskustelua, kykyä asettua tavallisten ihmisten asemaan ja avointa tiedottamista aikaisessa vaiheessa. Hankkeen vaikutukset, sekä hyvät että haasteet, tulee konkretisoida siten, että ne avautuvat oikein ja ymmärrettävästi kaikille sidosryhmille. Osa hankkeen osapuolista hyötyy projektista rahallisesti suoraan, osa pelkästään kunnan verotulojen kautta. Näiden lisäksi hankkeesta syntyy kiistattomia, myönteisiä ympäristötekoja hiilineutraalin energian tuotannossa. Myös nämä on osattava konkretisoida oikealla tavalla eri osapuolille.

Rakennusvaiheen palvelut

Rakennusvaiheessa valvomme, että hankintasopimukset toteutetaan sovitulla tavalla ja että luvissa mainitut ehdot täytetään. Lisäksi valvomme, että työmaalla toimivat tekijät toimivat lainmukaisesti ja noudattavat työsuojelulakeja. Rakentamisesta vastaavan yrityksen työmaahenkilökunta hoitaa jatkuvaa varsinaisen rakentamisen valvontaa.

Käytönaikaiset palvelut

Teemme käytönaikaista valvontaa Basefield-valvontajärjestelmällä. Valvontajärjestelmä koostuu ohjelmistosta ja tietokoneesta, jonka avulla kerätään dataa voimalan tuotannosta. Analysoimalla dataa voimme parantaa käytettävyyttä n. 0,15 %, joka tarkoittaa rahassa merkittäviä määriä. 30 % Suomen tuulivoimaloista käyttää tätä ohjelmaa.

Projektipalvelut