Kyrkoesplanaden 4
65100, Vasa, Finland

+358 50 3421 803

forename.surname (at) ethawind.com

Nätfakturaadress:

FO-nummer: 1790018-7
Nätfakturaadress: 003717900187
Förmedlings ID: DABAFIHH
Operatör: Danske Bank

E-postfakturor i pdf – format:
17900187@scan.netvisor.fi
En faktura per fil

Postningsadress för pappersfakturor:
Etha Wind Oy Ab
17900187
PL 100
80020 Kollektor Scan

StaffanAsplund


Staffan Asplund

MD / Senior Advisor
+358 44 380 9237
staffan.asplund@ethawind.com 

 

Kontakt

Kontakt