shutterstock_1281071668

Kansainvälinen uusiutuvan energian konsulttiyhtiö aloittaa yhteistyön Etha Windin kanssa

Etha Wind on allekirjoittanut merituulivoimakonsultointia koskevan yhteistyösopimuksen yhden maailman johtavan merituulivoimaosaajan, hollantilaisen Ponderan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota merituulivoimaa koskevia konsulttipalveluita Suomessa.

Etha Wind kirjoitti yhteistyösopimuksen Ponderan kanssa kansainvälisellä Wind Europe -tuulivoimamessuilla Kööpenhaminassa tiistaina. Hollantilainen Pondera on yksi maaliman johtavista konsulttitoimistoista merituulivoima-alalla. Vuonna 2007 perustettu yritys on ollut mukana kehittämässä uusituvan energian projekteja yli 10 GW edestä. Pondera osallistui muun muassa yhden maailman ensimmäisen merituulivoimapuiston kehitykseen Alankomaiden rannikolla.

”Koska merituulivoiman rakentaminen on Suomessa vielä alkutekijöissään, on tärkeää, että saamme tänne alan osaamista ja kokemusta. Ponderan ja Etha Windin välinen yhteistyö tarkoittaa, että voimme yhdessä tarjota merkittävää tietotaitoa merituulivoimasta. Yhdessä tarjoamamme palvelut tulevat kattamaan koko hankekehityksen konsultoinnin ideavaiheesta tuotantoon” sanoo sopimuksen Etha Windin puolesta allekirjoittanut toimitusjohtaja Caroline Kullbäck.

”Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen on hieno alku. Haluamme yhteisvoimin tukea Suomea toteuttamaan tavoitteensa merituulivoiman suhteen. Ponderan asiantuntemus ja kokemus merituulivoimasta vahvistavat Etha Windin jo tarjoamia palveluita täydellisesti. Tulemme nyt yhdessä Etha Windin kanssa ponnistelemaan hyvän markkina-aseman saavuttamiseksi merituulivoima-alalla” sanoo Hans Rijntalder, Ponderan hallituksen puheenjohtaja.

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustiulaisuuteen osallistuivat myös Rae Lescelius, Suomen edustuston päällikön sijainen Kööpenhaminassa ja Arne Brandsma, Alankomaiden edustuston päällikön sijainen.

Lisätietoja aiheesta antaa:

Marko Ekman, liiketoiminnan kehitysjohtaja Etha Wind, puhelin +358 50 526 5293