Hållbar affärsverksamhet inom energisektorn – expert på vindkraftsprojekt

Kärnan i vår verksamhet är att kombinera en miljömässigt hållbar energiproduktion med en lönsam affärsverksamhet. Med miljö avser vi både människornas livsmiljö och den omgivande naturen och dess djur och landskap. 

Vår verksamhet bygger på en stark ingenjörs- och affärskompetens. Vi genomför våra projekt som ett team och hanterar hela projektutvecklingsprocessen, ända fram till försäljningen av projektet och operativ övervakning.  Teamets viktigaste uppgift är att tillförlitligt och snabbt avgöra om projektet är förnuftigt och lönsamt för de berörda parterna och att bidra till projektets värdeutveckling, fram till den punkt som kunden önskar. Vi är oberoende och deltar endast i projekt som vi kan stå bakom både i offentligheten och inför våra kunder.  

Vi är Nordeuropas enda ISO-certifierade projektutvecklingskonsult inom vindkraft. Du kan välja oss som partner för hela projektresan, från projektutveckling till implementering, eller som expert för ett specifikt uppdrag. Oavsett projektets storlek strävar vi alltid efter ett projekt där vindkraftverken fungerar så effektivt som möjligt.  

Etha Wind – Sustainable business – Hållbar affärsverksamhet