Finska vindprojekt

Finska vindkraftsprojekt

I samarbete med Finska vindkraftsföreningen rf upprätthåller vi en databas över finländska vindkraftsprojekt. Databasen innehåller alla genomförda projekt och även många projekt som är i en inledande projektfas. Projekt som ännu inte är genomförda finns med i databasen om projektutvecklaren har informerat oss om projektet eller om projektet har uppmärksammats i medierna. Vi har inte kontrollerat uppgifterna som vi har fått av projektägaren.

Du kan ladda ner en csv-avgränsad textfil via länken nedan. Du kan importera den till Excel och därefter sortera data enligt dina egna behov. Ladda ner data

Finska vindkrafts