Etha Wind – Suomen johtava tuulivoimakonsultti

Etha Wind perustettiin vuonna 2002, kun kaupallinen tuulivoima oli vasta rantautumassa Suomeen. Sen jälkeen olemme kasvaneet maan suurimmaksi alan konsulttiyhtiöksi, joka on tavalla tai toisella ollut mukana useissa Suomen tuulivoimahankkeissa.

Nykyään kaikki puhuvat ilmastonmuutoksesta. Meillä oli jo 2000-luvun alussa vahva missio tuottaa energiaa kestävällä tavalla.

Tuulen ja katseen kestäviä suunnitelmia

Suunnittelemme projektit siten, että ne kestävät kaikkien osapuolten tarkastelun sekä kysymykset julkisuudessa ja mahdollisissa valitustilanteissa. Tuulivoima ei saa häiritä luontoa, liikennettä eikä asukkaita. Lähtökohtana on, että projektin tulee olla kannattava kaikille osallisille.

Tiedämme mitä on huomioitava, jotta hankkeet etenevät suunnitellusti ja kitkattomasti. Projektin jokaisessa vaiheessa peilaamme omia selvityksiämme ja laskelmiamme kysymyksiin: Toimiiko tämä käytännössä? Onko ratkaisu toimiva sekä ympäristön että ihmisten kannalta? Tuottaako tämä tarpeeksi?

Kestävää energiaa jo kaksi vuosikymmentä

Nykyään kaikki puhuvat ilmastonmuutoksesta. Meillä oli jo 2000-luvun alussa vahva missio tuottaa energiaa kestävällä tavalla. Vuosina 2012–16 aloitetut tuulivoimahankkeet hyötyivät syöttötariffista, ja silloin projektit piti markkinoiden mielestä saada nopeasti valmiiksi. Meidän mielestämme ne olisi pitänyt suunnitella lähiasukkaat huomioden tehokkaiksi ja tuottaviksi ja samalla hidastaa ilmastonmuutosta – ja tätä samaa mieltä olemme edelleen.

shutterstock_179148278
shutterstock_272004299-2