04.07.2019

YVA- Kuulutus

Tästä päivästä lähtien tuulivoimapuisto Juthskogenin arviointiohjelma on julkisesti nähtävillä. Juthskog Wind Park Ab suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Juthskogenin alueelle, noin kymmenen kilometriä Maalahden keskustasta kaakkoon. Alue sijaitsee valtatie 8:n ja sen länsipuolella kulkevan Ribäcksvägenin välisellä alueella. Hankealueelle suunnitellaan 20-26 tuulivoimalan rakentamista.

Etha Wind Oy toimii YVA-konsulttina hankeessa Toni Lustilan (insinööri ja kaavaan laatijan pätevyys) johdolla. Arviointiohjelman on laatinut Etha Wind ja toimeksiantaja on hankeesta vastaava JWP Juthskog Wind Park Ab. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.6-23.8 kunnantalon teknisellä osastolla, Maalahden kunnankirjastossa ja kunnan verkkosivustolla.

Mikäli teillä on kysyttävää, olkaa ystävällisesti yhteydessä projektipäällikkö Toni Lustilaan. Tavoitatte Tonin puhelimitse: på 0400 257 212 tai sähköpostitse toni.lustila@ethawind.com.

Lisätietoja hankeesta löytyy Maalahden kunnan verkkosivuilta ja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Tuulivoimapuisto_Juthskogen_Maalahti